Dagens helgon 31 december: San Silvestro I

Innehållsförteckning:

Dagens helgon 31 december: San Silvestro I
Dagens helgon 31 december: San Silvestro I
Anonim
dagens helgon 31 december san silvestro som verkligen var 281217
dagens helgon 31 december san silvestro som verkligen var 281217

Dagens Dagens helgon 31 december, årets sista dag, är San Silvestro I, som var påve på 300-talet e. Kr.

Han valdes till den påvliga tronen omedelbart efter Ediktet av Konstantin, som gav kristna frihet att tillbe.

Även om det betraktades som en ganska svag påve, ledde Sylvester kyrkan ut ur gömstället.

Låt oss lära känna honom bättre: låt oss se vem han var och vad han gjorde som var viktigt.

Dagens helgon 31 december: vem var Saint Sylvester I. Viktiga biografiska anteckningar

Dagens helgon 31 december ladda ner
Dagens helgon 31 december ladda ner

Vi vet inte när Silvestro, föddes, eftersom informationen om honom börjar från det ögonblick han valdes till påve, därför från 314, omedelbart efter Miltiades.

De cirka tjugo åren av Silvestros pontifikat är viktiga eftersom de är de första av den fria kristendomen och därför behövde han inte möta de förföljelser som hade präglat de tidigare perioderna.

Sylvester regerade praktiskt taget tillsammans med Konstantin och det verkar som om han inte kunde fatta beslut ens i teologiska frågor, eftersom kejsaren var mer nitisk än påven själv när det gällde att stödja den begynnande kristna kyrkan.

När det gällde att ta itu med tidens två mest utbredda villoläror, nämligen arianismen och donatesimus, det är sant att det var Konstantin som kallade Councils of Arles and Nicaea, men inte för att misskreditera påven, men för att visa fullt stöd för sin figur.

Faktum kvarstår dock att, som många historiker säger, påvens vilja skulle ha varit svag inför den kejserliga viljan.

Påven Sylvester I:s betydelse för kristendomen

Trots en viss svaghet kunde påven Sylvester I fortfarande stärka kristendomen,för att befästa den och slutligen få de troende att känna sig fria och säker efter de oerhörda svårigheterna från tidigare epoker.

Dessutom, så att kristna var fria att fritt bekänna sin tro, arbetade Sylvester för att bygga olika platser för tillbedjan.

När han dog, år 335, begravdes han precis i en av kyrkorna som han hade byggt nära Catacombs of Priscilla.

San Silvestro I är beskyddare av stenhuggare och murare.

Populärt ämne