Fertil period: vad det är och vilka symtomen är

Innehållsförteckning:

Fertil period: vad det är och vilka symtomen är
Fertil period: vad det är och vilka symtomen är
Anonim
fertil period
fertil period

Fertil period: vad det är och vilka är dess symtom

Den fertila perioden är den del av cykeln där en kvinna har störst chans att bli gravid.

bild
bild

I mycket allmänna termer kan vi säga att de mest gynnsamma dagarna för befruktning är sex och de sammanfaller med ägglossningsfasen och med perioden som omedelbart föregår den.

Ägglossningen består i att oocyterna mognar och sätter sig i livmodertappen, där en av dem kan befruktas, förutsatt att den möter en spermie.

Fertil period: vad det är och vilka är dess symtom

Tiden mellan menstruationsstart och ägglossning är vanligtvis 14 dagar, men det kan finnas en stor individuell variation, vilket förklarar att det inte alltid är lätt att beräkna fertilperioden. Det är med andra ord inte alla kvinnor som har en skolboksperiod.

Med tanke på allt detta är det tydligt att det är avgörande att veta när din kropp tar tid om du vill skaffa barn eller om du tvärtom vill undvika att bli gravid.

Men för att komma fram till ett sådant beslut måste man inte bara ta hänsyn till kalendern, utan även kroppens signaler, som ibland är tvetydiga och svårtolkade: till exempel förändringar i livmoderhalsslemmet eller en ökning i basal kroppstemperatur.

Före ägglossning

Perioden omedelbart före ägglossningen används för att förbereda den fertila fasen. Det är under denna tidsperiod som en serie händelser utlöses som är förberedande för mognaden av follikeln avsedd för ägglossning.

Det finns ett helt komplicerat och känsligt spel av hormoner (östrogener, GnRH och så vidare) som leder till mognaden av en så kallad "dominant follikel", som innehåller en oocyt vars öde, om den träffar spermierna, ska befruktas.

Ökande nivåer av östrogen gör att livmoderns slemhinna tjocknar. I mitten av cykeln, när mognaden är klar, stimulerar östradiol och luteiniserande hormon (LH) follikelns bristning och oocyten släpps ut i äggledaren och passerar genom vilken den rör sig mot livmodern.

Detta resulterar i huvudsak i ägglossning, som varar ungefär 24 timmar. Men det gör "fönstret" för befruktning, om man får säga så, det är bredare, för inuti kvinnan kan spermierna förbli livsdugliga i upp till fyra dagar

Det grundläggande är att varje sexuellt umgänge som äger rum inom fem dagar efter ägglossningen kan leda till befruktning av oocyten. Utanför dessa fem dagar blir graviditet ganska osannolik.

Fertil period: symptom

När ägglossning inträffar förändras en kvinnas kropp. Det kan finnas flytningar som är rikligare än vanligt och även av en annan konsistens och färg.

Dessutom kan svullnad och/eller smärta i nedre delen av buken förekomma; spänningar i bihålorna; en ökning av sexuell lust; plötsliga förändringar i humör; en ökad aptit. det måste dock sägas att för många kvinnor är dessa signaler, även om de uppstår, inte så uppenbara

Olika metoder kan användas för att identifiera den fertila perioden: först och främst kan man lita på kalendern, med hänsyn till datumet för den sista cykeln; den dagliga mätningen av bas altemperaturen kan beaktas; förändringar i vagin alt och cervik alt sekret kan övervägas.

Om du tycker att du har svårt att avgöra om du befinner dig i den fertila perioden eller inte, är det bra att ha samlag varannan eller var tredje dag, förutsatt att du uppenbarligen vill bli gravid.

Populärt ämne