Dagens helgon 14 september: Högtiden för det heliga korsets upphöjelse

Innehållsförteckning:

Dagens helgon 14 september: Högtiden för det heliga korsets upphöjelse
Dagens helgon 14 september: Högtiden för det heliga korsets upphöjelse
Anonim
bild
bild

Är du redo att ta reda på med oss vad som är dagens helgon 14 september?

I verkligheten idag firar vi inte en person, utan Heliga korset, det som Jesus dog på.

Låt oss se mer om den här årsdagen.

Dagens helgon 14 september: betydelsen av högtiden för det heliga korsets upphöjelse

Dagens helgon 14 september
Dagens helgon 14 september

För närvarande Högtiden för det heliga korsets upphöjelse har förlorat sin gamla och ursprungliga betydelse, nämligen att minnas dagen då hittade korset på vilket Jesus dog, för att få en mer andlig och djupare betydelse.

Faktum är att den här dagen firas själva innebörden av korsfästelsen, genom vilken Jesus accepterade att ödmjuka sig och lida samt bli behandlad som vilken brottsling som helst.

Korsfästelsen var en av de mest fruktansvärda formerna av dödsdomar i antikens Rom: de dömda led outsägliga smärtor innan de dog efter en plåga av timmar och timmar.

Med Jesus blev allt detta symbol för storhet och härlighet.

Människornas återlösning, på villkor att de omvänder sig från sina synder och lever enligt Guds lag, sker just genom Jesu korsfästes lidande.

Kristi offer har därför ett frälsningsvärde för världen.

Historiska anteckningar om årsdagen

Högtiden för det heliga korsets upphöjelse har mycket gamm alt ursprung.

I början påminde den om upptäckten av korset av S:t Helena i 320.

Det första firandet går tillbaka till 335 och under en tid gällde jubileet endast Östkyrkan.

Biskopen av Jerusalem visade upp den dyrbara reliken offentligt och de troende kunde på så sätt hedra den.

Men när spreds också högtiden för det heliga korsets upphöjelse till väst?

Detta hände efter en turbulent period, då perserna lyckades stjäla träkorset och få det att försvinna.

Men år 628 lyckades kejsar Heraclius återfå den och härifrån uppstod den kult som fortfarande består idag.

Populärt ämne