Dagens helgon 23 juli: Heliga Birgitta av Sverige

Innehållsförteckning:

Dagens helgon 23 juli: Heliga Birgitta av Sverige
Dagens helgon 23 juli: Heliga Birgitta av Sverige
Anonim
S:ta Birgitta av Sverige
S:ta Birgitta av Sverige

Dagens Dagens helgon 23 juli är Sanka Birgitta av Sverige, nunna som levde på 1300-talet.

Låt oss lära känna denna intressanta kvinnofigur bättre: låt oss se vem hon var, vad hon gjorde, varför hon är viktig och varför hon helgonförklarades.

Dagens helgon 23 juli: vem var den heliga Birgitta av Sverige

Dagens helgon 23 juli
Dagens helgon 23 juli

Brigida föddes i den svenska staden Finstad i 1303.

Hon tillhörde en ädel och kristen familj som utbildade henne enligt dessa principer.

Den mycket unga Bridget skulle ha velat ägna sig helt åt Gud men, enligt tidens sed, accepterade hon det äktenskap som hennes föräldrar påtvingat prinsen Ulfone.

Eftersom den sistnämnde också var en övertygad kristen, beslutade han i samförstånd med sin hustru att helga äktenskapet och familjen som de skulle bilda tillsammans helt och hållet till Herren.

Och så var det.

De fick åtta barn, alla utbildade enligt de mest brinnande kristna principerna.

Dessutom utmärkte de sig som härskare för visdom och mänsklighet,gör val och gester alltid i full harmoni med sin tro.

Välgörenhetsverk, den Heligaste Frälsarens Orden och Birgittas andliga arv

Bland de många välgörenhetsarbeten som makarna utförde, fanns stiftelsen av en sjukhusdär de själva tjänstgjorde och personligen hjälpte sjuka och döende.

När Ulfone dog fortsatte hans fru att följa välgörenhets och solidaritets väg.

Vi är skyldiga henne grunden för den Allerheligaste Orden. Salvatore, en gemenskap öppen för både män och kvinnor som trots att de levde åtskilda träffades vid bönestunder.

Den nya orden erkändes officiellt 1370, tre år innan Birgitta dog.

Under sina pilgrimsfärder till Neapel, Rom och det heliga landet fick nunnan Uppenbarelser som han dikterade på svenska och som sedan översattes till latin.

Detta är det viktigaste andliga arvet som vi är skyldiga helgonet.

Santa Brigida är Sveriges skyddshelgon och Europas medskyddshelgon.

Hon är också beskyddare av pilgrimer och resenärer.

Populärt ämne