Gör det här testet och ta reda på vilken hjärnhalva som är dominant

Innehållsförteckning:

Gör det här testet och ta reda på vilken hjärnhalva som är dominant
Gör det här testet och ta reda på vilken hjärnhalva som är dominant
Anonim
bild
bild

Människans hjärna består av två hemisfärer. För att ta reda på vilket som är ditt dominerande hjärnområde kan du göra testet nedan.

Titta på bilden. Vad var det första du såg?

bild
bild

Om du har sett en mans ansikte dominerar i det här fallet din vänstra hjärnhalva

Du är en person som samlar in all data och information innan du drar några slutsatser. Du har ett väldigt flexibelt och fritt sätt att tänka, eftersom att ha all data gör att du kan observera en situation från olika vinklar. Du är väldigt kreativ och kan hantera situationer som kan förändras plötsligt.

Om du har sett en kvinna dominerar i det här fallet din högra hjärnhalva

Du tenderar att bara följa dina instinkter. Du kan lagra en stor mängd information i form av bilder eller symboler. Du navigerar perfekt i rymden och kan lösa problem med lätthet.

Du brinner för musik. Du älskar att drömma och fantisera. Du kan vara benägen till andlighet och vidskepelse.

Rekommenderad: